"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe."

Tomáš Baťa

TIC-UH-00028
TIC-UH-00033

O kurzu

Kurz Podnikatelská akademie na SŠ je zaměřen na rozvoj kreativity, podnikání a podnikavosti žáků na SŠ Zlínského kraje.

Žáci si vyzkouší budování vlastního startupu/byznysu od začátku – od toho kde vzít podnikatelský nápad, přes jeho rozpracování do podoby obchodního modelu včetně validace až po přípravu investorské prezentace. Kurz je postaven na spolupráci s externisty, kteří předávají žákům zkušenosti z praxe.

Kurz byl vytvořen Technologickým inovačním centrem s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, Zlínským krajem a podnikatelským sektorem v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072. Ve školním roce 2020/2021 byl pilotně otestován na třech středních školách.

Od školního roku 2021/2022 je tento kurz realizován ve spolupráci se Zlínským krajem na šesti středních školách Zlínského kraje v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Kromě samotné implementace kurzu proběhne také aktualizace souvisejících dokumentů, které vznikly v rámci pilotního ověření (metodický nástroj, pracovní listy, prezentace…). Tyto výstupy jsou níže volně ke stažení a dalšímu využití.

Na tento kurz volně navazuje akcelerační program MŮJ PRVNÍ MILION, do kterého se mohou žáci v případě zájmu zapojit a pokračovat ve svých projektech.

0
Zapojených středních škol
0
Proškolených pedagogů
Žáků
Zapojených lektorů

BENEFITY

Přínosy ŠKOLA

+ nové a moderních přístupy výuky
+ výuka praktickou formou
+ systematický rozvoj podnikavých kompetencí a podnikání
+ rozvoj kreativity u žáků
+ rozšíření vzdělávání pro pedagogy
+ PR

Přínosy ŽÁK

+ vybuduj si vlastní byznys od A do Z
+ získej přehled o trendech ve společnosti a byznysu
+ poznej sám sebe a zjisti co tě baví
+ zjisti kde vzít podnikatelský nápad
+ zjisti jak pracovat v týmu
+ rozvíjej analytické a kreativní myšlení
+ pochop souvislosti
+ poznej odborníky z praxe
+ navaž kontakty
+ vyzkoušej si Pitch prezentaci
+ buď podnikavý, získej odvahu a motivaci něco podniknout

LEKTOŘI

Petr Konečný

Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín

Lukáš Trčka

Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín

Olesja Lancevská

Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín

Lucie Nováková

Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín

Petr Novák

Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Lukáš Rezek

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.

Jan Podhorný

MIUZA

Petr Eliáš

Inspectum

REFERENCE

Pedagogové

“Nejtěžší na podnikání a potenciálním stvoření start-upu je, podle mě, začít. A protože je množství kroků, které je potřeba učinit, obrovské, nejspíš většinu startupistů zadusí rozhodovací paralýza. Podnikatelská akademie může být prvním krokem, který nadějné podnikatele přiměje hnout se z místa a díky dobrému vedení svůj projekt uskutečnit.”

Daniel Knedla

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

“Podnikatelská akademie je pro mě nadčasovým nástrojem, ochutnávkou experimentální výuky, které v případě naší školy mohla díky otevřenému přístupu vedení probíhat v kreativním podnikatelském Hubu123, přímo v praxi, kam podle mě současná výuka směřuje i patří, v dnešní době se stále více nabízí možnost přizvat do výuky odborníky z praxe, což napovídá o potřebě prolínat výuku z praxí a nezůstávat jen za zdmi školy a jistotou osvědčených výukových forem. Podnikatelská akademie zvedá studenty ze židlí a ukazuje jim možnosti, jak mohou svobodně uchopit své zájmy, najít své poslání i objevit potřeby současné společnosti a najít perspektivní obchodní model pro své první podnikatelské projekty již ve svém „teen věku“. Přináší inovativní pohled na způsob vnímání a volbu povolání, přináší do něj dynamiku, tvůrčí a zároveň funkční principy. Pedagogům dodává chuť experimentovat, podporuje je formou individuálního mentorského vedení i přímo v procesu výuky. Stačí přijmout výzvu a pozvat Podnikatelskou akademii, taky do Vaší střední školy.“

Nike Silná

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

„Kurz zcela naplnil moje očekávání, místy i předčil. Skvělý výběr témat, která na sebe logicky navazovala. Lektoři, kteří nás jednotlivými tématy provázeli, byli vždy perfektně připraveni a žáky seznámili se spoustou zajímavých informací ze své praxe. Práce v týmech byla pro žáky velkým oživením a moc je bavila. Náročnost jednotlivých témat byla žáky vnímána jako přiměřená, úkoly, které jim byly zadávány, byly jednoduché a pro žáky přínosné. Největším přínosem pro žáky byli přizvaní odborníci na jednotlivá témata, kteří přinesli oživení, interakci a vhled do jednotlivých probíraných témat.
Pro žáky jsou nejdůležitější příklady z praxe, a to se v plné míře povedlo. Žáci byli po celou dobu kurzu nadšeni, dozvěděli se spoustu nových informací, daleko více je zajímalo téma podnikání, a hlavně dostali chuť sami se do podnikání pustit. Určitě bych ostatním školám tento kurz doporučila, v podstatě dostanete připravenou „kuchařku zpracování podnikatelských záměrů“, která vás a vaše žáky provede přípravou podnikatelských záměrů. Na naší škole kurz určitě začleníme do výuky.“

Marcela Mrázková

MESIT střední škola, o. p. s.

„Realizaci výuky programu Podnikatelská akademie a jí předcházejícího zážitkového kurzu kreativity a podnikavosti považuji za plně odpovídající současným a jistě i budoucím potřebám rozvoje Zlínského kraje. Zodpovědná a kvalitní práce lektorů a přizvaných zástupců z řad odborné veřejnosti s mladou generací, konkrétně žáky elitní odborné střední školy, přispěje k podpoře podnikavosti, umožní zajistit našemu kraji trvalý hospodářský i společenský rozvoj a navázat na tradiční manažerské úspěchy symbolizované zejména kapitánem světového průmyslu Tomášem Baťou či úspěšným manažerem Františkem Čubou. I když podnikavosti nelze naučit, je možné účelným působením ze strany odborné veřejnosti probudit v mladé generaci podnikatelského ducha. Díky kvalitně realizované výuce, správné komunikaci a motivaci získala studijní skupina středoškoláků penzum znalostí, praktických dovedností, ale též zkušeností, které mohou za příhodných podmínek využít a proměnit je v realizaci konkrétní podnikatelské myšlenky. Inovace a kreativita, dvě proměnné, které dostaly v rámci programu Podnikatelská akademie výrazný prostor, jsou nezbytnou podmínkou úspěchu právě v podnikání. Podnikatel, který si nikdy nemůže říci dost, jelikož ví, že pak bude následovat stagnace a úpadek, musí na sobě neustále pracovat a musí projevit svůj inovační potenciál. Tomu všemu byli žáci v rámci kurzu Podnikatelská akademie, včetně schopnosti přežít, naučeni.“

Adam Skovajsa

Obchodní akademie Uherské Hradiště

„Podnikatelská akademie ve škole SOŠ J. Sousedíka Vsetín byla určena žákům nástavbového studia oboru Podnikání a navazovala na Zážitkový kurz pro střední školy v oblasti kreativity a podnikavosti, jež žáci rovněž absolvovali. 

Žijeme v době, kdy tržní uvažování je nutností k přežití a proto považuji za důležité napomoci žákovi rozvinout jeho kreativitu, schopnost práce s nápadem i týmovou spolupráci. Velkou inspirací žákům mohly být například témata z oblasti práva v podnikání, ekonomiky, marketingu vedené zkušenými mentory z praxe i příběhy zajímavých a úspěšných podnikatelů. 

Tím, že si naši absolventi kurzu otestovali své plány obhajobou business modelů před komisí, patrně někteří z nich díky akademii zjistili, že mají tu možnost uchopit svou příležitost a můžou začít třeba hned. Záleží jen na nich, co a jak budou v životě dělat, jak si splní svůj sen. 

Díky Podnikatelské akademii může škola žáky do života více připravit, a tak velké poděkování a uznání patří Ing. Petru Konečnému a Mgr. Olesje Lancevské z Technologického inovačního centra Zlín jako hlavním a spolehlivým garantům celého projektu.“

Františka Vyškovská

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

V letošním školním roce proběhl na Masarykově gymnáziu Vsetín druhý rok spolupráce s TICem v rámci projektu Podnikatelská akademie. Studenti MGV si dobrovolně zvolili seminář Aplikované ekonomie, v jehož rámci Podnikatelská akademie probíhá. Odtud pramení výrazná vnitřní motivace studentů přistupovat ke kurzu aktivně, osvojit si nové informace, vytvořit si znalosti a dovednosti využitelné pro svůj další osobní a profesní rozvoj.

Studenti výrazně oceňovali partnerský přístup lektorů kurzu, odpovídající interakci a komunikaci, zprostředkování aktuálních trendů, novinek a jejich přesahy do reálného prostředí a souvislostí. Jako vyučující velmi kladně vnímám a oceňuji konzultace s lektory, kdy probíhalo jasné definování cílů a výstupů každého workshopu, zdůvodňování a připomínání návaznosti jednotlivých kroků a celých bloků, pružnou reakci na vývoj seminářů. Kladně hodnotím ocenění aspirační úrovně studentů našimi lektory a následně zvolený individuální přístup. Trvalým přínosem pro mou další práci je příležitost aplikovat do výuky v jiných ročnících a předmětech nabyté znalosti a zkušenosti. Samostatnou a nedocenitelnou složkou bylo setkání s odborníky z praxe, všemi zúčastněnými excelentně hodnoceno. Závěrem chci poděkovat lektorům a popřát celému TICu a jeho pracovníkům do dalších let mnoho úspěchů, spokojených studentů a vyučujících.“

Mgr. Dalibor Maruna

Masarykovo gymnázium Vsetín

Žáci

„Děkuji za příležitost se o podnikání dozvědět více informací, které se mi budou do budoucna hodit.“

„Děkuji za velmi přínosný projekt, určitě bych ho doporučila všem, které podnikání alespoň trochu zajímá. Mně to dalo určitě spoustu potřebných informací, a i když si budu muset některé informace osvěžit, pokud se na podnikání budu chtít dát, tak ten základ, si myslím, že mám dobrý a jsem za tento předmět fakt ráda.“

„Tento kurz mně hodně dal jiný pohled na podnikání a taky jsme vybudovali dobrý tým, který neskutečné dobře fungoval díky vám.“

„Jste skvělí a je fajn že se tomu věnujete, do budoucna bych vám popřál hodně štěstí s dalšími školami.“

„Je to velkým přínosem pro někoho, kdo chce nebo plánuje podnikat a Váš kurz je to “pravé ořechové.“

„Pokračujte takhle dál, jste v tom super a jde vám to!“

„Kurz byl dobrý, i když chci být zaměstnanec a mé rozhodnutí se ani po absolvování kurzu nezměnilo, tak mi to rozšířilo obzory.“

„Seberozvoj, dobrá společnost. Zajímavá témata. Možnost seberealizace a zkouška podnikání.“

„Osobně jsem si kurz moc užil a myslím, že mi předal spoustu zajímavých informací nejen o světě podnikání, které by se hodily každému.“

„Na gymnáziu se rozhodně jedná o nejpraktičtější předmět. Jedná se o alternativnější a zábavnou část vzdělání. Myslím si, že všeobecné chápání podnikání je důležité (nejen proto aby se podnikatel nerovnal zloděj), celkově i finanční gramotnost by měla jít kupředu.“

„Doporučila bych. Dozvěděla jsem se obrovskou spoustu přínosných informací, které se hodí nejen do světa podnikání.“

„Dle mého je to super pohled na svět v oblasti podnikáni a člověk se dozví pár určitých rad do budoucna, kdyby chtěl podnikat.“

„Dělejte to dále, dle mého to má smysl!“

„Díky, že jste si každý pátek udělali čas i pro tak malou skupinu, bylo to fajn :)“

SPOLUPRACUJEME S

METODIKA

Podnikatelská akademie na SŠ – kurz zaměřený na rozvoj kreativity, podnikání a podnikavosti žáků na SŠ Zlínského kraje.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

© 2022, Technologické inovační centrum s.r.o. 
Dokumenty jsou poskytovány pod licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY-SA

Metodický nástroj

Metodický nástroj pro podporu výuky podnikání na středních školách.

Pracovní listy

V návaznosti na probíraná témata budeš v průběhu kurzu postupně plnit různé úkoly a praktická cvičení.

Start-upový slovníček

Zkus se seznámit minimálně s následujícími pojmy, definuj je vlastními slovy nebo si je dohledej na internetu.

© 2022, Technologické inovační centrum

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II).
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903